|

NIKE ATELIAIR

 • Client: NIKE
 • Location: Shibuya-ku,Tokyo
 • Usage: Exhibition Design
 • Architects: DDAA inc.
 • Project Team: Daisuke Motogi / Yousuke Itoh / Kazuya Sumida
 • Date of completion: Mar/2018
 • -
 • CURATED BY: CEKAI & ANAGRA
 • CREATIVE DIRECTOR: KOTA IGUCHI(CEKAI)
 • ART DIRECTOR: TAKAHIRO YASUDA(CEKAI)
 • SPACE DIRECTION: DAISUKE MOTOGI(DDAA)
 • SPACE DESIGN: YOSUKE ITO(DDAA)
 • PRODUCER: TARO MIKAMI(CEKAI), HAYATO CHAKI
 • PROJECT MANAGER: SARA BANDO(CEKAI), YUKIHIKO HONDA(CEKAI)
 • PRODUCTION ASSISTANT: TOSHIOMI NAKAKIMURA(CEKAI), HITOMI IWANAGA(CEKAI)
 • ASSISTANT DESIGNER: YOSHIAKI MORITA(CEKAI)
 • PHOTOGRAPHER: YUTARO TAGAWA(CEKAI), AYA SUZUKI
 • SPECIAL THANKS: TETSUMARU FUKUDA(CEKAI), KOTARO HOSONO, TAKAYUKI MORI, DAIYU KANDA, KENTA KAIDO, HAKUTEN, CYBER AGENT, TOKYO STUDIO, GOOD MORNINGS
 • CREATIVE PRODUCTION: CEKAI
 • -
 • ATELIAIR by
  ALEXANDER JULIAN, ARIKA, BAM, BIEN, DOMMUNE by NAOHIRO UKAWA, GOMA THE DIGILEDOO, HIKARU NARITA, HIROKI KEHARA, HOUXO QUE, KATSUMI ASABA, KAZUKI TAKAKURA, KEEENUE, KENICHI ASANO, ENTARO OKAWARA, KOTA IGUCHI. MACCIU. MAGMA, MAHARO, MAITO OTAKE, MAMMOTH, MEGURU YAMAGUCHI, MOMOCO, NAMPEI AKAKI, NAZE, NUKEME, OHARA DAIJIRO, RYU MIENO, SATOSHI MURAI, SPIKEY JOHN, WOOD, YANG02, YASUDA TAKAHIRO, YOKO KUSANO, YUDAI NISHI
 • "ATELIAIR", Nike's space for creative production and promotion opened only in Harajuku, Tokyo for nine days during mid-March 2018.

page top